IN ENGLISH

„Obecność żywego człowieka na scenie wyraża ludzkość” A. Appia

Każdy poszukuje tożsamości. Próbujemy wyrazić wzruszenia – to co niewidoczne,
posługując się różnymi językami. Taniec – bezsłowna mowa ruchów – jest jednym z nich.
Nietrwały i ulotny, jest znakiem w czasie i przestrzeni, syntezą formy i ekspresji,
próbą odsłonięcia heglowskiej autentyczności.

...

 

ZAPRASZAM

Reprezentuję sztukę tańca. Tu znajdują się profesjonalne zdjęcia z moich spektakli.
Jeżeli jesteś zainteresowany pracami mojego fotografa ⇒

Dla zainteresowanych video wraz z prasą, zapraszam.

  Email me

  © 2015 TJAN